segunda-feira, 18 de outubro de 2010


"Let's get physical, physical
I wanna get physical
Let's get into physical
Let me hear your body talk, your body talk
Let me hear your body talk"

Sem comentários: